Global Planning Solutions ha desenvolupat BOLD QUIR , un nou programari de planificació avançada dels quiròfans. BOLD QUIR és un sistema que millora l'eficiència en la gestió dels quiròfans.

Gràcies a la potència del seu algorisme, genera propostes de seqüenciació optimitzades de la càrrega dels quiròfans que permet millorar els resultats obtinguts amb els mètodes tradicionals. Permet simulacions i facilita la presa de decisions a curt, mitjà o llarg termini.

BOLD QUIR , mitjançant un amigable entorn WEB permet ajustar als usuaris les propostes generades per l'algorisme. És un programari que permetrà optimitzar la planificació de les activitats en els quiròfans. Un dels seus objectius principals és reduir les llistes d'espera. El sistema permet obtenir informació d'indicadors per mesurar els plans proposats i facilita la comparativa entre diferents enfocaments.