El passat divendres, 17 de abril de 2015 es va portar a terme la última edició del fem.talent Forum 2015, que va tenir com a tema motor “Smart Time: Us inteligent del temps”.

En aquesta edició es va comptar amb l'assistència de varis representants d' empreses, organitzacions públiques i universitats experts en temes de conciliació, usos del temps, tecnologia, igualtat i societat.

La jornada es pot resumir en tres parts:

La primera part de la jornada, es va destinar a compartir i debatre, sobre les diferents estadístiques, polítiques i tendències a nivell nacional i internacional sobre conciliació, igualtat d' oportunitats i la gestió del talent femení. Es van comparar els països líders europeus en temes de conciliació i productivitat versus Espanya, i es van compartir les principals propostes a nivell nacional (principalment propostes de modificació de lleis) que ajudaran a les empreses i a les persones a aconseguir una millor conciliació i usos del temps.

La segona, es va enfocar en les innovacions tecnològiques, on les empreses convidades (entre les que estava Global Planning Solutions), van presentar les seves experiències, propostes i avanços tecnològics per implementar, controlar i mesurar pràctiques de conciliació de la vida laboral i familiar, l' ús intel·ligent del temps, i augmentar la productivitat empresarial desprès de la implementació d'aquestes mesures de conciliació.

GPS va tenir l' oportunitat de formar part de la Taula Rodona de Tecnologia, Temps i Productivitat Empresarial, on vam compartir les diferents mesures de conciliació que utilitzem internament en la nostra organització, així com la experiència i èxit d' alguns dels nostres clients al fer ús dels sistemes de planificació, per implementar i mesurar, diferents mesures de conciliació.

La part final del event, va consistir en la entrega de galardons femtalent 2015, en les categories de: talent emergent, organització amb valors femtalent, trajectòria professional, comunicació, i finalment innovació.

En la jornada també es va presentar que fem.talent es suma al moviment solidari "HeforShe" (#HeForShe), campanya iniciada per UNWomen que vol implicar a homes i nens com defensors i agents de canvi en la igualtat de gènere i els drets de la dona.

El resultat, va ser una jornada productiva on tots els assistents van compartir, divulgar i buscar alguna manera de contribuir per tal que la igualtat, la conciliació i la productivitat empresarial siguin una realitat, que es vegi reflectida en la qualitat de vida de totes les persones.

Més informació en: fem.talent 2015 o en Twitter: @femtalent