BOLD QUIR

QUIR

Planificació Avançada de Quiròfans

Es una eina potent i flexible de planificació algorítmica, per els gestors i responsables de planificació del bloc quirúrgic, que ajudarà en la presa de decisions a tots els nivells.

BOLD QUIR optimitza la eficiència de la planificació de les intervencions quirúrgiques, seguint els criteris de priorització de les llistes de espera, disponibilitat de recursos, regles i restriccions definides.


El programari genera un:

 • Pla de serveis automàtic
 • Pla d'intervencions automàtic

Els principals beneficis obtinguts són:

 • Planificació d' activitats orientada a la demanda.
 • Justificació de la presa de decisions en base a una visió global.
 • Métriques per la presa de decisions.
 • Planificació estratègica: Simulació per la presa de decisions.
 • Capacitat d'explotació de dades millorada.
 • Planificació operativa: Contempla Limitacions de recursos.
 • Capacitat d' anticipar y solucionar problemes.
 • Flexibilitat i capacitat d' adaptació a canvis locals i en servei territorial.
 • Indicadors per Serveis Territorials i Direcció Central.

Beneficis Clau:

 • Increment del Rendiment Mig entre un 8 - 11%.
 • Disminució Llista Espera entre un 20 - 40%.
 • Aument de la Qualitat de Vida dels pacients.
Sol·licita una Demo