BOLD WorkPlanner

WP

Planificació de Recursos Humans

Ens trobem davant d'un mercat que en moltes ocasions pensa en solucionar el problema buscant simplement una eina que gestioni planilles, torns o quadrants.

BOLD WorkPlanner és molt més que un gestor de planilles o quadrants. És una eina de Planificació Avançada que constitueix una oportunidad per incrementar la productivitat en la nostra organització i fer que sigui més dinàmica, flexible i eficient a la vegada que ens permet afrontar els reptes de millora de conciliació de la vida laboral i familiar.


BOLD WorkPlanner combina 2 factors clau: potència i operativitat.

  • POTÈNCIA
  • El motor algorítmic genera en segons propostes automàtiques de planificació en base a un complet model orientat a cobertura de la demanda / llocs de treball contemplant competències, gestió d'incidències i absentismes, presència, criteris de conveni, organitzatius, econòmics i socials.

  • OPERATIVITAT
  • Els usuaris fan modificacions en l'aplicació com si fos un Excel i poden reflectir qualsevol incidència o situació que passi en el dia a dia.

Els principals beneficis obtinguts són:

  • Reducció de Costos de Personal: Dimensionar de forma adequada les plantilles.
  • Reducció de Costos de Procès: Automatització i eliminació de paper. Enllaç informatitzat entre planificació i els procesos clau de Recursos Humans.
  • Millora en el Cost Social: Aconseguir objectius marcats de conciliació laboral.
  • Millora del Servei: Optimització del nivell de servei gràcies al motor algorítmic. Detecció del problemes i ajuda en la seva solució. Millora de la gestió d' incidències i absentismes.
  • Integritat i fiabilitat dels procediments: Sistema més fiable, evitar errors que afectan a les persones, decisions verificades per el algorisme, major qualitat en la informació.
  • Millora en la explotació de dades a tots els nivells: Tot tipus d' informes: Cobertures, comptadors, incidències, activitats, mobilitat, planilles, costos. Informes que justifiquen decisions.
Sol·licita una Demo

Casos de Èxit

DETALL DEL PROJECTE

BOLD WorkPlanner un abans i un desprès en la gestió de personal del Hospital de Bellvitge

29 Juny, 2014
DETALL DEL PROJECTE

BOLD WorkPlanner i l'èxit en la planificació del Parc Sanitari Sant Joan de Déu

15 Abril, 2015